Marcel Louette

Marcel Louette

In de collectie bewaren we heel wat documenten uit het nalatenschap van Marcel Louette. Hij was onderwijzer te Antwerpen en de oprichter en leider van de verzetsgroep ‘Witte Brigade’. De groep hield zich bezig met het verzamelen van inlichtingen, het verspreiden van clandestiene krantjes, hulp aan ondergedokenen en neergestorte geallieerde piloten, sabotage en verbergen van wapens,…. Louette werd op 9 mei 1944 aangehouden door de Gestapo van Antwerpen. Hij werd zwaar gefolterd in het fort van Breendonk en raakte hierdoor verlamd. Hij werd overgebracht naar het kamp van Vught. Op 8 september kwam hij aan in Oranienburg. Daar werd hij geholpen door andere leden van de Witte Brigade en verzorgd in de ziekenbarak. Hij tekende er kaartjes met de vooruitgang van de geallieerden. Deze werden doorgegeven in het kamp, als teken van hoop. Enkele van deze kaartjes werden door Louette bewaard en worden nu tentoongesteld in het museum.

Op één van de foto’s staat Marcel Louette, kort na zijn terugkeer op 20 juli 1945. In datzelfde jaar nog werd hij benoemd tot grootofficier in de Leopoldsorde. Toch bleef hij steeds bescheiden. Bij zijn terugkeer verklaarde hij: ‘Geen gelukwensen voor mij persoonlijk alstublieft. Mijn werk is onafscheidelijk van dat van de anonieme leden van de Witte Brigade. Wij allen, mannen en vrouwen van de Witte Brigade, wij allen hebben onze plicht gedaan tegenover het land. Wij zullen dat blijven doen.’

One thought on “Marcel Louette

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *