Geheime radio van Léon Verbois

Geheime radio van Léon Verbois

Léon Verbois was leerling onder-luitenant op de militaire school toen de oorlog uitbrak. Tijdens de bezetting werd hij reeds vlug lid van de gewapende weerstand. Hij sloot zich aan bij de groep ‘Légion Belge’ (later Geheim Leger). Hij werd in Gedinne aangesteld als bevelhebber van de afdeling materiaal. Hij nam zijn intrek in de bossen tussen Sart-Custinne en Bourseigne. Hij had de leiding over de parachutagepleinen van Bourseigne – “Plaine Buffle” en van Rienne – “Plaine Grenadier”.

Een dropping werd aangekondigd door de BBC via een ‘persoonlijk bericht’. Een nietszeggende boodschap, maar voor de verzetsgroep het signaal om zich klaar te houden voor een parachutage. De ontvangst van de BBC op een gewone radio was wisselvallig. In de bossen had men ook geen elektriciteit. Om dit probleem te verhelpen dropten de Britten miniatuur-ontvangers met batterijen, de MCR1’s. Deze werden ontwikkeld en gedropt door de Britse geheime dienst ‘SOE’ (Special Operations Executive).

De MCR1 en de containercel op de foto zijn deze van Leon Verbois, ontvangen tijdens de parachutage van 3 maart 1944 op het plein ‘Buffle’. Tijdens de nacht van 28 op 29 augustus ontving hij op deze ontvanger het bericht ‘Le géranium est à la base de tous les parfums’. Het kondigde de parachutesprong aan van 7 SAS’ers onder leiding van kapitein Blondeel. ‘’Le grand capitaine tombe vraiment à mes pieds, se débarrasse de son parachute et est prêt au combat. Je le rassure en lui disant qu’il est entouré de 350 maquisards….’’

3 thoughts on “Geheime radio van Léon Verbois

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *